Del 2:

Elvalangs

Ei slentrande vandresoge frå fjell til fjord. Med basis i lokalelvane på Nordsida.

«Steinseten» visste råd, som alltid! Han kom raskt til med to motoriserte frukttre-sprøyter på lastebilen. Husa som brann var det ingen ting å gjere med, men pumpene blei plassert i vassgropa, og med turtalet på meir enn maks, fekk dei berga «Rosethuset», som låg like oppom

Nyhende

Ja, Hatleimsbryllupet var eit storhende frå litt seinare ungdomstid, som er på folkemunne den dag i dag.

Dobbeltbryllup, der to sysken, gut og jente, gifta seg med kvar sin make. Med over to hundre gjester over to dagar. Og kjøkenet, jau det var nær Hatleimselva, ovanfor lada, og så godt som under open himmel. (ein liten «gapahuk»).