Del 2:

Elvalangs

Ei slentrande vandresoge frå fjell til fjord. Med basis i lokalelvane på Nordsida.

«Steinseten» visste råd, som alltid! Han kom raskt til med to motoriserte frukttre-sprøyter på lastebilen. Husa som brann var det ingen ting å gjere med, men pumpene blei plassert i vassgropa, og med turtalet på meir enn maks, fekk dei berga «Rosethuset», som låg like oppom

Nyhende

Ja, Hatleimsbryllupet var eit storhende frå litt seinare ungdomstid, som er på folkemunne den dag i dag.