Flest hummarfiskarar på Vestlandet

I Sogn og Fjordane har 1.300 personar registrert seg til hummarfisket i år

Hummarfiske I Sogn og Fjordane er hummerfiske frå 1. oktober til og med 30 november i år.  Foto: Kari Hamre / NPK

Nyhende

Det er flest påmelde i Hordaland med 6.000 registrerte fiskarar, og det er også mange i Rogaland og Møre og Romsdal.