Stryn og Nordfjord i spennande utviklingsprosjekt:

Blir digital destinasjon

Testlab Nordfjord: Benedicte Willand Elsrud har ansvar for digital marknadsføring hos Visit Nordfjord og spelar såleis ei sentral rolle i digitaliseringsprosjektet Testlab Nordfjord.  Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

Digital kundereise er eit sentralt ord i reiselivet for tida, og Visit Nordfjord har spennande ting på gang.

Testlab Nordfjord er namnet på satsinga som det no blir investert tid og pengar gjennom frå destinasjonsselskapet. Saman med reiselivsaktørar, kommunar og samarbeidspartar innan bookingløysingar og betalingssystem ønskjer ein å setje opp ei felles plattform for bestilling.