Auka etterspørsel:

Matstova utvidar i Oppstryn

Det er full aktivitet på Matstova i Oppstryn, både innandørs og utandørs.

Trongt: Det er trongt i dag med alle maskinene og alt utstyret som lettar arbeidet. Frank Sanchez Guddal er nøgd med utviding før julebaksten startar.  Foto: Anne-Mari Aalberg

Nyhende

Det skjer utviding av Matstova i Oppstryn. Med eit tilbod som stadig veks, må verksemda ha meir rom for å kunne levere nok til ein aukande etterspørsel av brød.