Markerte verdsdagen med temaet «Vær raus»:

– Vi har alle ei psykisk helse

Ver raus: Vibeke Rand er fagleg rådgjevar ved Nordfjord psykiatrisenter. Ho er med og fremjer bodskapen om å vere raus både mot seg sjølv og andre slik Verdsdagen for psykisk helse har i år.  Foto: Anne-Mari Aalberg

Nyhende

– Alle er meir enn ein diagnose. Dette seier Solfrid Lillebø frå Eid som i mange år har levd med sine psykiske lidingar.