Lesarinnlegg:

E39 og fjordkryssinger

Noen samfunnsøkonomiske tvilsomme prosjekter, men hva nå?

Illustrasjon: Elferje fra SINTEF  Foto: Illustrasjon

Nyhende

En fergefri E39 som Stortinget ønsker seg, vil revolusjonere vare - og persontransporten fra Kristiansand til Trondheim. Strekningen består i dag av syv fergesamband og reisetid på ca. 21 t. Kostnadene er foreløpig anslått til hele 340 mrd. og med målsetting om å halvere reisetiden. Kostnadene representerer fem samferdsels budsjett og må reduseres, for å si det forsiktig.

Men ny teknologi ser nå ut til å kunne flytte mye last fra vei til sjø. I lys av dette bør man vurdere alternativer til kostbare broer og tuneller ved bruk av fleksible system bestående av mange mindre elektrisk eller hydrogen drevne og høyt automatiserte ferger. Disse har lavere drifts-kostnader enn dagens fergeløsning og driftes med fornybar energi. Tidsbesparelser i myndighetenes regnestykke skriver seg ikke først å fremst fra bortfall av fergeoverfart, men vel så mye fra redusert venting på land. Med denne løsningen vil det nesten alltid være en ferge ved kai, slik at bilene kjører om bord uten å stå i kø. En kritisk faktor vil bli å tilby passasjerene en sikker overfart, men flere ferger i kontinuerlig drift høyner sikkerheten.