Dagens leiarartikkel:

Vel blåst messe og festival

Strynemessa: Freddy Kalas runda av Strynemessa søndag.  Foto: Roger Oldeide

Medan tal messer rundt om i landet har gått ned frå år til år, står Stryne-messa fjellstøtt etter godt over 40 år

Nyhende

To arrangørar har god grunn til å vere nøgde etter kvar sine store arrangement førre helg. Den 43. Strynemessa vart avslutta med kalas i Strynehallen, i regi av Freddy Kalas. Artisten var full av lovord om både messa og publikum, og gav klar beskjed om at han meir enn gjerne kjem tilbake.

Medan tal messer rundt om i landet har gått ned frå år til år, står Strynemessa fjellstøtt etter godt over 40 år. Det står det stor respekt av. For å halde posisjonen som attraktiv messe, er det nødvendig med ein passe miks av tradisjon og fornying. Leiinga for messa har klart det kunststykket. Når Jørn Sønsterudbråten kan fortelje om 15.000 besøkjande i ei helg som ikkje leverte det beste haustvêret ein kan ønske, er det imponerande.