- Aldri funne merket ved Melkevollbreen

Statsgeolog Rekstad sette fleire merke ved breane i 1900. Så det er berre å leite!

KVar stein: – Merket ved Melkevollbreen var ein kross, akkurat som i Briksdalen, men det er umogeleg å finne att utgangsposisjonen. Så då er det berre å sjekke kvar einaste stein, seier Nesje. 

Nyhende

I Brenndalen er merket funne. Her var Rasmus Aabrekk med som kjentmann, og merket vart funne etter at Aabrekk visste omlag kvar det var.