Dagens leiarartikkel

Politiet på rett veg...

Kaare Songstad er politimeister i Vest politidistrikt.  Foto: Bengt Flaten

Eit politi som ikkje svarar vil aldri vere eit godt politi

Nyhende

Politimeister Kaare Songstad skriv i eit lesarinnlegg i dagens avis at det framleis står mykje att for å nå dei ambisiøse måla i nærpolitireforma, men han meiner Vest politidistrikt er på rett veg.