- Er det eg som har misforstått?

Randi Langlo (Ap) stilte spørsmål ved servicekontoret i Smia. 

Nyhende

Randi Langlo (Ap) uttrykte i sist Fellesnemnd-møte ei viss forvirring rundt planane for servicekontor-funksjonen i Smia etter kommunesamanslåing. Ho viste til spørsmål frå andre om det er slik at dette skal leggjast ned.