Heidra for lang og tru teneste:

- Ein stor ressurs for nærbutikken

Målfrid Ødegård fekk tildelt medaljen for lang og tru teneste ved Coop Marked Fjelli under Handle lokalt-arrangementet laurdag.

Heidra for lang og tru teneste: Tidlegare styrar ved Coop Marked Fjelli Målfrid Ødegård saman med noverande styrar Karoline Lunde.  Foto: Hege Heggheim Ulvedal

Målfrid har lagt ned ein innsats langt over det ein kan forlange

Nyhende

Målfrid har vore tilsett i nærbutikken i 35 år og har vore ein stor ressurs for butikken.