Held fleire dører opne innan reiseliv

Fleire mulegheiter: Prosjektleiar Rune Sjurgard og fellesnemndleiar Stig Olav Lødemel merkar interesse frå både Sunnmøre og Nordfjord når det gjeld medlemskap i destinasjonsselskap. 

Nyhende

Samarbeid innan reiselivet var oppe til diskusjon i Fellesnemnda og her er ein opne for å tenkje både i pose og sekk når det gjeld tilhøyrsle til destinasjonsselskap. For nye Volda kan både Visit Nordfjord og Destinasjon Ålesund og Sunnmøre (DÅS) vere aktuelt.