Kontrollerte serverings- og overnattingsverksemder

Kontroll: Securitas sals- og skjenkekontroll har utført kontrollar på vegne av Stryn kommune.  Foto: Logo

Nyhende

Det vart ikkje funne avvik då det vart gjennomført sals- og skjenkekontroll ved serverings- og overnattingsverksemder i Stryn.