Kulturbygging nye Volda:

Vennebenk, konsert og kulturmidlar

Odd Harald Sundal leier kulturbyggingskomiteen i nye Volda.  

Nyhende

I samband med samanslåinga av Hornindal og Volda er det oppretta ein eigen komite som skal ha ekstra fokus på kulturbygging mellom dei to kommunane.