Dagens leiarartikkel

Det nyttar å arbeide målretta

Etter at Stryn mista TIP, er det arbeidd målretta, ikkje minst av koordinator for skule og næringsliv

Nyhende

Dagens verbale rosebukett går til skule og næringsliv i Stryn som har kjempa målretta for å få tilbake tilbodet TIP (teknikk og industriell produksjon) ved Stryn vidaregåande skule. Og buketten må sjølvsagt delast med Opplæringsutvalet i fylket som i førre møte samrøystes vedtok å opprette VG1 TIP i Stryn frå komande haust.