Må avklare skredfare før avgjerd om frådeling

Uviss skjebne: Det er dette huset på Øyebakken Gunnar Øen har søkt om frådeling for.   Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Gunnar Øen får i første omgang negativt svar om frådeling av bustadtomt på Øyebakken.

Hovudbruket hans ligg i Hornindal, og vert overført til Stryn kommune som konsekvens av grensejusteringa. Øen eig ein eigedom til, som han overtok for nokre år tilbake. Etter grensejusteringa vil denne eigedomen bli liggjande delvis i Stryn og delvis i Hornindal.