Må avklare skredfare før avgjerd om frådeling

Uviss skjebne: Det er dette huset på Øyebakken Gunnar Øen har søkt om frådeling for.   Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Gunnar Øen får i første omgang negativt svar om frådeling av bustadtomt på Øyebakken.