Støtte til spiseriet og skifelt-NM

Utviklingsutvalet i Hornindal løyver 58.000 kr til Løvland spiseri og 35.000 kr til skifelt-NM.

Får pengestøtte: Gry Elverum ved Løvland Spiseri får inntil 53.000 kroner til bygging av lokale til produksjon av mat og kursverksemd i dei nye kafelokala på Grodås. I tillegg vankar 5.000 kroner til nytt skilt.  Foto: Anne-Mari Aalberg

Nyhende

Løvland Spiseri har flytta i nye lokale på Grodås og ønskjer her å utvikle drifta vidare. I søknaden til næringsfondet kjem det fram at dei ønskjer å nytte eigenprodusert mat, helst frå lokalmiljøet, og vil difor etablere eit produksjonsrom i kjellaretasjen.

Her blir det også lagt til rette for at det kan arrangerast kurs innan baking og bearbeiding av mat. Eit lokale som stettar krava til Mattilsynet har ein kostnad på 234.000 kroner.