Juletreff i Loen:

Med digital kompetanse som tema

– Juletreffet i Loen er eit samarbeid mellom Stryn Kommune,Stryn Næringssamskipnad og Stryn Næringshage, og skal først og fremst vere ein møtestad mellom næringsliv, engasjerte innbyggjarar og utflyttarar/studenter som kanskje vil flytte heim igjen, sa Knut Henning Hjellbakk og Torstein Tvinnereim som representerte arrangøren.

Spesielt gledeleg at så mange frå næringslivet deltok– Spesielt gledeleg at så mange frå næringslivet deltok

Knut Henning Hjellbakk dagleg leiar Stryn Næringsahge
Nyhende

Digital kompetanse var tema for årets Juletreff.