Kommunen har fordelt spaserstokk-midlar

Stryn kommune sine tildelte midlar frå «Den kulturelle spaserstokken» er no fordelt.

Den kulturelle spaserstokken: Her frå eit tidlegare år, med Arne M. Sølvberg på besøk på eldretunet i Olden i regi av «Den kulturelle spaserstokken».   Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

Stryn kommune vart totalt tildelt 40.000 kroner frå «Den kulturelle spaserstokken». I det administrative vedtaket frå helse- og sosialavdelinga i kommunen er midlane fordelt slik: