«Hus til bry» - fokus på offentleg, norsk kulturminnevern

Tingvoll: Frå «Hus til bry»: Artikkel om Tingvoll-prosessen i Stryn, ført i pennen av Edvard Faleide. Faksimile frå boka  Foto: Sprossa.no

Nyhende

I løpet av 2018, det europeiske kulturarvåret, har det i ulike samanhengar vore sett fokus på kulturarv og kulturminne.