Lesarinnlegg:

ME-konferanse i Stryn

Forskar på ME: Jørgen Jelstad, fysioterapeut, forfattar og forskingsjournalist på ME.  Foto: Gunnhild Sindre (arkiv)

Nyhende

Det er gått to år sidan den forrige ME-konferansen fann stad i Stryn i 2016. Kva har skjedd på desse to åra når det gjeld forskingsfronten, kva har politikarane gjort og korleis er situasjonen til ME-pasientane og deira pårørande i dag? Det er meininga at konferansen skal vere ein nasjonal konferanse og det vert sendt ut invitasjonar i alle landsdelar.