Førelegg for fart og mobiltelefon

Nyhende

UP (utrykningspolitiet) har hatt kontroll i 60-sona på fv 60 i Olden.

Totalt vart det skrive ut 10 forenkla førelegg, sju for fart og tre for mobiltelefonbruk. Høgste målte hastigheit var 77 km/t.