Mork rehabiliteringssenter er nedleggingstruga:

Har jamt pasientar frå Nordfjord

– Det er verkeleg ikkje tida å kutte i eit slikt tilbod, seier plasstillitsvalt ved Mork Rehabiliteringssenter.

Fryktar nedlegging: Mork Rehabiliteringssenter er nedleggingstruga av helseføretaket. Senteret, som hadde 230 pasientar i fjor, har og pasientar frå Nordfjord, Sunnfjord og Sogn.  Foto: Arkivfoto: Møre Nytt

Nyhende

Helse Møre og Romsdal skal spare pengar og vil kutte opptil 33 av dei 52 sengeplassane som finst innan rehabilitering.
18 av desse plassane er på Mork.