Dokkekunst i skulesekken

Saman med biletkunstnar og dokkemakar Gunnar Nygård fekk elevar i Hornindal sist veke boltre seg i dokkeverkstad med pappmasjé og måling.

Dokkemakar og biletkunstnar: Gunnar Nygård driv Commedia Dukketeater åleine no, men starta dette i 1976 saman med fleire medstudentar. Han besøkte Hornindal skule og hadde dokkemakar-verkstad med elevane der, dette som eit tilbod gjennom den kulturelle skulesekken.   Foto: Anne Mari Aalberg

Nyhende

Med humørfylt pedagogisk tilnærming hadde dokkemakar Gunnar Nygård full merksemd frå skuleelevane. I 43 år har dokkene vore sentrale moment i livet til kunstnaren.

Med Kaspar-dokker, teikningar, pappmasjé, lim og måling i bagasjen besøkte han Hornindal skule. Ikkje for sjølv å lage dokker, men for å la elevane bruke eigne skaparevner til å få fram mimikk og personleg uttrykk i produksjon av dokkehovud. Nygård meiner dokkeverkstad over tid kan vere eit prosjekt som kan munne ut i teaterframsyning med eigenproduserte dokker.