Sjå skissene til utsmykkinga av nye Per Bolstad plass:

– Får ein open og meir fleksibel plass

Flyttbare og funksjonelle møblar, salsboder og kunstig isbane er nokre av ideane til opprusting av Per Bolstad plass.

Idear til møblering: Ei kunstig skøytebane med ei overflate som liknar på is skal vere muleg å få til, meiner prosjektgruppa.  Foto: Skisse: Thea Nesdal/Aaland Arkitektkontor AS

Nyhende

Plan- og næringssjef Geirmund Dvergsdal orienterte om prosjekt opprusting av Per Bolstad plass i skule og kulturutvalet. Hanne Vangen er prosjektleiar.