Mork rehabiliteringssenter:

Tre veker med brukarmedverknad

– Det vil verte brukarmedverknad i prosessen fram mot eit endeleg vedtak om rehabiliteringstenesta. Men det er klart at tida er knapp.

Nedleggingstruga: Rehabiliteringstenesta kan verte omorganisert, og med det kan Mork rehabiliteringssenter verte nedlagt.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyhende

(Møre-Nytt): Det fortel Jorun Bøyum, konstituert klinikkleiar for klinikk for medisin og rehabilitering i Helse Møre og Romsdal. Det er under denne klinikken rehabiliteringstenesta ved mellom anna Mork og Aure ligg.