Stryn kommune:

Innløyser areal knytt til Kjeldeflata

Vedtok avtale om innløysing.

Kjeldeflata: Det er inngått avtale om innløysing mellom grunneigar og Stryn kommune om dette området som inkluderer både nordre del av naturvernområdet/våtmarksområdet Kjeldeflata, Kjeldeflata burettslag og Stryn bedriftsbarnehage. Ifølgje saksframlegget blir totalt 13.555 m² av dette området selt for drygt 3.3 millionar kroner.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

I 1991 leigde Jens Tonning bort gnr. 57, bnr. 313 og 314 til Stryn kommune. Området vart m.a. nytta til bygging av Stryn bedriftsbarnehage som inngjekk ei framfestekontrakt.

Kommunalsjef Geirmund Dvergsdal orienterte formannskapet onsdag om at eigar er villig til å selje heile området under eitt. Ein samla pris for både arealet med bustadområdet, barnehagen og delar av naturvernområdet/våtmarksområdet ligg no på bordet.