Stryn kommune:

Innløyser areal knytt til Kjeldeflata

Vedtok avtale om innløysing.

Kjeldeflata: Det er inngått avtale om innløysing mellom grunneigar og Stryn kommune om dette området som inkluderer både nordre del av naturvernområdet/våtmarksområdet Kjeldeflata, Kjeldeflata burettslag og Stryn bedriftsbarnehage. Ifølgje saksframlegget blir totalt 13.555 m² av dette området selt for drygt 3.3 millionar kroner.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

I 1991 leigde Jens Tonning bort gnr. 57, bnr. 313 og 314 til Stryn kommune. Området vart m.a. nytta til bygging av Stryn bedriftsbarnehage som inngjekk ei framfestekontrakt.