To år med ledebil gjennom Strynefjellstunnelane

Skal byte ut el-anlegget

Statens vegvesen skal oppgradere el-anlegga i Grasdalstunnelen og Ospelitunnelen.

Nytt lys: Statens vegvesen skal oppgradere elanlegga i Grasdalstunnelen og Ospelitunnelen. Det betyr blant anna nytt og betre lys. – Arbeidet er heilt nødvendig for å unngå stenging av tunnelane, seier Arvid Beinnes.   Foto: Statens vegvesen

Nyhende

Arbeidet startar truleg opp etter sommarferien, og vil bety to år med ledebil og kortare stengingar gjennom tunnelane.