Landbrukstoppane i Hornindal, Volda og Ørsta samla seg:

– Mange er ikkje klar over driveplikta

Møte om driveplikt: Representantar frå Ørsta kommune, Volda kommune, Hornindal kommune, Møre og Romsdal bondelag, dei lokale bondelaga og fylkeskommunen var samla i Ørsta torsdag.  Foto: Joachim Åsebø, Møre-Nytt

Nyhende

(Møre-Nytt): Fylkeskommunen, bondelaga og kommunane tek grep for å gjere innhaldet i bu- og driveplikta kjent for grunneigarane.