Dagens leiarartikkel:

To år med ledebil

To av dei tre tunnelane på Strynefjellsvegen skal få nytt el-anlegg. Det betyr blant anna betre lys.  Foto: Bengt Flaten

Står det så dårleg til, er det ingen grunn til å protestere mot oppgradering

Nyhende

Statens vegvesen har no ute på anbod oppdraget med å oppgradere, det vil seie byte ut el-anlegget i Grasdalstunnelen og Ospelitunnelen på rv 15. Arbeidet er tenkt starta opp til hausten, og betyr ifølgje vegvesenet sin byggjeleiar to år med ledebil gjennom tunnelane. Arbeidet er tenkt lagt opp slik at entreprenøren gjer seg ferdig med ein tunnel først, og deretter den neste.