Dagens leiarartikkel:

Prisauke frå 2,5 til 9,6 mill

Det vil vere særs uheldig dersom vegvesen-et i region midt konstruerer meirarbeid

Nyhende

Arbeidet med å ferdigstille reguleringsplanen for fv 60 Tomasgard-Røyrhus bru skulle koste 2,5 millionar kroner. Denne summen har Hornindal og Stranda kommunar forskottert, med 2 millionar på Hornindal og ein halv million kroner på Stranda.