Kjettingmangel ved Kjøs

Nyhende

Ein tungbilkontroll ved Kjøs fredag kveld avdekka manglande kjetting hos ein førar og påbod om bruk av kjetting for køyring på snø og is for to førarar. Det var elles ikkje noko å utsetje på dei til saman 12 kontrollerte køyretøya melder Statens vegvesen.