- Send oss lesarbilde

Herlege lyder og vår i lufta på Skarsteinsætra.   Foto: Mari Kristine Melheim, Olden

Nyhende

Fjordingen takkar så mykje for mange flotte lesarbilde!

Er det fleire som har bilde dei vil dele med oss, så set vi pris på det! Anten motivet er vårteikn eller noko heilt anna.

Send bildet på SMS 40 40 21 40 eller til e-postadressa: redaksjon@fjordingen.no.

Hugs namnet og adressa til fotografen, og kvar bildet er teke.

Det vankar Flax-lodd i posten til nokre av bidraga!