Svanedans på Floen

Ein fram og to tilbake – Svanedans på Floen, skriv fotografen bak dette bildet.   Foto: Anne Karin Melheim

Nyhende

"Ein fram og to tilbake – Svanedans på Floen", skriv Anne Karin Melheim frå Olden, som har teke om dette flotte lesarbildet.

Er det fleire som har bilde dei vil dele med oss, så set vi pris på det! Anten motivet er vårteikn eller noko heilt anna.

Send bildet på SMS 40 40 21 40 eller til e-postadressa:

redaksjon@fjordingen.no.

Hugs namnet og adressa til fotografen, og kvar bildet er teke.

Det vankar Flax-lodd i posten til nokre av bidraga!