Lesarinnlegg:

Kommuneplanlegging

Lesarinnlegg: Bustadfeltet på Rake står i ei særstilling, meiner Arve Ytre-Eide i sitt lesarinnlegg.  Foto: Roy Aron Myklebust (arkiv)

Nyhende

Kommunedata (SSB) ligg tilgjengeleg på nett. Planavdelinga i kommunen er SSB si kjelde. Drøftinga i kommunestyret, referert i Fjordingen 22.2.19, tyder på at dei ikkje nyttar/forstår eigne data.