Russen er klar for eit nytt krafttak mot kreft

Våren er tida for den årlege innsamlinga til Kreftforeininga. I Stryn har russen utmerka seg med fantastiske innsamlingsresultat dei siste åra.

Motivert gjeng: Også årets russekull ved Stryn vidaregåande skule er klar for den årlege aksjonen Krafttak mot kreft. Søndag ettermiddag skal dei rundt i alle grendelag i Stryn og Hornindal. I tillegg til bøssene kan folk støtte via Vipps og digital innsamling. Link finn ein på skulen si facebookside. 

Nyhende

Tema er kreft med låg overleving. Pengane frå årets aksjon skal først og fremst gå til kreftforsking som kan sikre at fleire overlever, og i tillegg betre kvardagen til dei som allereie er råka.