Håpar å få scena klar samstundes med plassen

Gjenbruk: Kulturscena som er tenkt bygd i tilknyting til Heradsheim skal blant anna byggjast opp med steinar frå dei tidlegare murane på Per Bolstad plass.  

Nyhende

Stiftinga Heradsheim har søkt kommunen om igangsetjingsløyve for byggjing av kulturscene ved Per Bolstad plass.