Vil ha betre kontroll over hjortestammen:

Nye planar for hjorteforvaltinga

Hastar: – Stryn kommune manglar måldokument for hjorteforvaltninga, sa miljøvernleiar i Stryn kommune, Odd Rønningen.  Foto: Inge Fænn

Nyhende

Hjortevalda i Stryn kommune skal legge planar for framtida. Hovudoppgåva blir å legge ein plan der ein får kontroll over hjortestammen i heile kommunen.