Vegtilsynet opnar tilsynssak mot Vegvesenet

Det manglar boltar i rekkverka langs fleire riksvegar, melder Vegtilsynet. Tilsynet har opna sak mot Vegdirektoratet etter inspeksjon av rekkverk.
Nyhende

I tilsynsrapporten skriv Vegtilsynet at manglar ved boltar i rekkverk er eit problem med vegtryggleiken som kan gi stor skade.

– Styringssystemet til Statens vegvesen fangar ikkje opp dette problemet verken i form av risikovurdering av objekt, krav til inspeksjonar, spesifikasjon av kontrollaktivitetar, årsaksanalyse eller erfaringsdeling/læring. Utan endring i system og praksis vil dette problemet fortsette, med fare for alvorlege ulykker, heiter det i rapporten.

Funna i Region nord, Region vest og Region aust, viser at dette er eit nasjonalt problem. Vegtilsynet fann blant anna at sjekklistene og metodane Statens vegvesen brukar under inspeksjonar ikkje gjeld boltar i rekkverk, opplyser Vegtilsynet i ei pressemelding.

Vegtilsynet fann åtte avvik som blir følgt opp med Vegdirektoratet.

(©NPK)