Nordfjordrådet vil sikre trafikkstasjonane

Nordfjordrådet meiner Statens Vegvesen sitt fagmiljø i Nordfjord må styrkast.

Nordfjord trafikkstasjon: Nordfjordrådet jobbar for å unngå sentralisering. 

Nyhende

Førre veke diskuterte Nordfjordrådet saka om Statens Vegvesen sine planar om omorganisering, og vart samde om uttale.