Skredvarslinga må lesast

– Store lokale forskjellar

– Skredfaren kan variere mykje frå fjellside til fjellside, seier skredekspert.

Skredekspert: Krister Kristensen ved NGI seier at faregraden varierer frå fjell til fjell. All ferdsel i skredterreng (30 gradar eller brattare) utgjer uansett ein risiko.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

To personar omkom i snøskred i Norge førre helg. I Indre Fjordane og Sunnmøre vart det rapportert heile seks snøskred på få timar laurdag, trass ei faregrad på 2 (moderat snøskredfare)