Åtferdsreglar ut på høyring:

Telt- og bålforbod på Breng

Ikkje fritt fram: Idylliske Breng er eit ynda fotomotiv. I fjor var det ikkje berre idyll med forsøpling og villcamping rundt stølshusa. No skal åtferdsreglar, som blant anna set forbod mot telting og bålbrenning, ut på høyring.   Foto: Roy Aron Myklebust (arkiv)

Nyhende

Formannskapet i Stryn vedtok i møte onsdag å sende framlegg til åtferdsreglar for Breng i Lodalen ut på høyring. No skal det ikkje lenger vere fritt fram for villcamparane.