Nye kriterie for tilskot turløyper og anlegg

Formannskapet har vedteke nye retningslinjer for tildeling av driftstilskot til turløyper og anlegg.

Tildeling til turløyper: Alle som køyrer opp minimum 2 km turløype, på fast basis, kan søkje om driftstilskot.  Foto: Ove Sveen

Nyhende

I dei nye retningslinjene heiter det mellom anna at eigar og drivar av frivillige eller private aktørar som køyrer opp ski/turløyper på minimum 2 km, fast kvar sesong, samt eigar og drivar av alpinanlegg og hoppanlegg kan søkje på midlane.