– Ei håplaus tilnærming

– Seglingshøgde på 45 meter vil falle på sin eigen urimelegheit, seier ordførar Sven Flo.

– merkeleg: Stryneordføraren stiller seg spørjande til tenkinga rundt bruhøgda i ytre.  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

At Nordfjordbrua AS la bruløysing med minimum 45 meters seglingshøgde ut på anbod, har forståeleg nok skapt friksjonar.
At ei bru i midtre kan ha 45 meters seglingshøgde, når ei bru i indre må ha 75 meters seglingshøgde, er ikkje eit realistisk scenario, meiner ordførar Sven Flo.