Stryn Mek. Verksted ved vegskille:

Ny epoke på Langesethøgda

Endringar: Stryn Mek. Verksted blir no også Fordforhandlar i tillegg til Subaru. Per Dag Nedreberg (t.v., styreleiar) og dagleg leiar Rolf Langeset framfor det som vert avdelinga for Ford.  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

Stryn Mek. Verksted på Langesethøgda blir Ford-forhandlar i Nordfjord. Samstundes blir det endringar i drifta og ombygging av eksisterande lokale.