Overvatn i Bø til besvær

Å finne ei løysing for overvassleidning i Bø har gitt kommunen hovudbry.

Leitar etter løysing: Jan Bakke Flore, teknisk sjef, ser enno etter ei løysing på kvar overvatnet i Bø skal førast.  Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

Det føreligg frivillige avtalar for å føre vatnet rett ned frå Bøahagen, men påvist kvikkleire nede ved riksvegen gjer at ein må gå vekk frå opphavleg plan.