Måleri frå gamle Olden kyrkje:

Kom «heim» til Olden

Olden gamle kyrkje: Leiar for Olden Sokneråd Møyfrid S. Kvamme (t.v.) og kyrkjeverje i Stryn, Kari Synnøve Muri, framfor den gamle altertavla frå 1772 som er motiv for måleriet som no er på plass.  Foto: Berit Melheim

Nyhende

Sist haust, såg ei eldre dame frå Tretten seg nøydd til å selje eit måleri av Reidar Letrud med motiv frå Olden Gamle Kyrkje, grunna flytting. Ho ville gjerne at dette måleriet skulle kome tilbake til Olden.