Aga: – Har stor tru på Vest Biogass

– Det er ti år sidan første gong vi snakka om å få til biogassanlegg i Ålesund. No får vi eit anlegg som kan levere til Ålesund. Dette må vi få til, seier John Melby i Aga.

miljøvinst: John Melby i Aga har stor tru på at Vest Biogass sitt anlegg blir bygd i Hornindal, og seier prosjektet inneber stor klimavinst. Pressefoto  Foto: pressefoto

Nyhende

Han stadfestar at Aga har inngått intensjonsavtale om kjøpe gassen frå Vest Biogass AS.