– Auka satsing på frukt og bær gjer det nødvendig å satse på bier

Biene er frukt- og bærdyrkarane sin beste hjelpar i arbeidet med meir frukt og betre kvalitet på det som skal ut i marknaden.

Ser bra ut: – Det ser ut til at honningproduksjonen er i full gang, konstaterer Anita Roset og Ola Steinar Hestenes.  Foto: Inge Fænn

Nyhende

– Eg reknar med å ha på plass 27 bikuber. Ei for kvart dekar når plommehagen på 27 dekar er ferdig utplanta, seier Ola Steinar Hestenes i Utvik.