Ordførar Sven Flo deltok på stor cruisemesse i Miami:

Gode skussmål til Olden og Loen

Seatrade Cruise Global ble gjennomført 8.-11. april i Miami, USA. Verdens største cruisemesse som samler havner, destinasjons- selskap, rederi, leverandørindustrien og mange flere interessegrupper fra alle verdenshjørner.

På verdas største cruisemesse: Ordførar Sven Flo deltok nyleg på cruisemessa i Miami saman med (frå venstre) Jens Christian Skrede, Bjørg Næss og Sølve Oldeide. Miljø og opplevingar for turistane var noko av det som vart teke opp på cruisemessa. Samstundes vart det gitt gode skussmål til Olden og Loen.  

Geiranger: Sven Flo saman med representantar frå Geiranger og Ålesund. 

Nyhende

I tillegg til ordfører og nestleder i havnerådet i Nordfjord Havn Sven Flo, deltok Sølve Oldeide og Bjørg Ness fra Nordfjord Havn. Det var etablert en egen stand sammen med Bergen Havn under fellesstand til Cruise Europe med Jens Christian Skrede som managing director i selskapet.

Messen har mange ulike aktiviteter de hektiske dagene den pågår. Ved siden av å stå på stand og gjennomføre møter med cruiseselskapene er det lagt opp til en rekke sesjoner med ny oppdatert informasjon om trender og utvikling innen cruisebransjen.

For Stryn kommune og Nordfjord Havn er cruise en viktig næring. Den skaper arbeidsplasser, og det legges igjen betydelig summer i lokal- samfunnet. Veksten er god, og det kommer nye cruiseturister med andre behov og ønsker enn det vi har sett tidligere. Generelt er også cruiseturisten opptatt av de gode opplevelsene. Dette kan man få i indre Nordfjord. Og det er også den tilbakemeldingen vi får i dialog med de ulike aktørene under en slik messe.

Trender og utvikling er viktig å fange opp. For å gjøre vårt produkt bedre, og for å tilrettelegge for en stabil og bærekraftig utvikling.

Cruiseselskapene jobber kontinuerlig med forbedringer. Både med tanke på miljø og opplevelser. Årets messe hadde et utpreget fokus på miljø. Ulike krav som nasjonale myndigheter legger for framtiden, og å kunne utvikle bransjen i tråd med dette. Det er likevel behov for å gi næringa den tiden som er nødvendig for å finne nye tekniske løsninger som gjør bransjen mer miljøvennlig. Dette er en prioritert oppgave. Spesielt med tanke på nye skip, samt forbedre de eksisterende som trafikkerer våre fjorder. I den sammenhengen konstaterer vi at det er for dårlig kommunikasjon mellom nasjonale myndigheter og næringa. Med et godt samspill vil alle parter vinne på sikt, og vi får en næring som kan utvikle seg til en miljømessig og bærekraftig næring.

Noen av utviklingstrekkene er at det satses på mindre grupper. Den nye cruiseturisten ønsker å få noe som er unikt. Og gjerne en opplevelse av å være få som tar del i opplevelsen. Det gjør at mindre skreddersydde pakker vil være en av satsingsområdene i framtiden. Samtidig som det må være volum på andre opplevelser for å kunne gi rom for en sikker verdiskapning i lokalsamfunnet. Minst mulig venting og opphopning er en verdi som settes høyt hos den enkelte cruiseturist. Det er ønske om å være lenger på en plass, gjerne med eksklusive opplevelser. Aktivitetsbaserte opplevelser er også i tiden. Her blir bl.a. tilbud om tilrettelegging for sykling fremhevet. Dagens moderne turist stiller høye krav til nett-tilgang, da det i stor grad formidles opplevelser og inntrykk via sosial medier. Samtidig som det er der den enkelte henter mye av sin informasjon om lokale opplevelser og begivenheter. I tillegg er det ønskelig fra mange cruiseselskap at det ikke ligger for mange båter inne samtidig. Det kan ses i lys av cruiseturistens behov og ønsker for unike opplevelser uten at det blir køer og venting. Lokal historie, mat, levende lokalsamfunn der turisten ferdes er også viktige trekk i tiden.

Det er med stor glede og tilfredshet at Olden og etter hvert nå Loen får gode omtaler. Derfor var det med stolthet jeg kunne være med å bidra til å selge inn våre fantastiske tilbud for cruiseturistene. Jeg er stolt over det arbeidet som legges ned av alle parter i Olden og Loen. Og er overbevisst om at vi er på rett veg.

Sven Flo

ordførar i Stryn